Robert Łuczyński

Szkolenia

Dydaktyka

Publikacje

Polecam

Kontakt

Wyświetl profil LinkedIn użytkownika Robert Łuczyński Wyświetl profil użytkownika Robert Łuczyński 

  

Nazywam się Robert Łuczyński. Jestem doktorem inżynierem nauk technicznych w dziedzinie geodezja i kartografia oraz geodetą uprawnionym.

  

W zakładce Szkolenia znajduje się wykaz szkoleń planowanych oraz szkoleń przeprowadzonych przeze mnie dotychczas.

 

W zakładce Dydaktyka znajduje się wykaz prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych w ramach zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Zakładzie Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Geodezji i Kartografii w Politechnice Warszawskiej.

 

Poza pracą dydaktyczną, pełnię funkcję biegłego sądowego z zakresu geodezji i kartografii przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

 

W zakładce Publikacje znajduje się wykaz moich publikacji naukowych (część z nich jest udostępniona) i wystąpień konferencyjnych.

  

Jestem także członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego Przegląd Geodezyjny oraz członkiem Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Wolne chwile poświęcam pracy społecznej w mojej małej ojczyźnie, pełniąc funkcję sołtysa Izdebna Kościelnego.

 

Projekt i wykonanie: Robert Łuczyński