Robert Łuczyński

Szkolenia

Dydaktyka

Publikacje

Usługi geodezyjne

Kontakt

 Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju
Howard E. Wasdin, Stephen Templin - Snajper. Opowieść komandosa SEAL Team Six   

Jako adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, prowadzę zajęcia w ramach następujących przedmiotów na kierunkach studiów Geodezja i Kartografia (GiK) oraz Gospodarka Przestrzenna (GP):

  

SEMESTR ZIMOWY:

Gospodarka nieruchomościami - GiK sem. 7 st. stacj. I st. - wykład

Kataster nieruchomości - GiK sem. 2 st. stacj. II st. - ćwiczenia

Opracowania geodezyjne do celów prawnych - GiK inż. sem. 7 st. niest. I st. - wykład

Zasób geodezyjny i kartograficzny - GP sem. 5 - st. stacj. I st. - wykład    

  

SEMESTR LETNI

Geodezyjne opracowania do celów prawnych - GiK sem. 1 st. stacj. II st. - wykład i projekt

Podstawy gospodarki gruntami na obszarach wiejskich - GiK sem. 6 st. stacj. I st. - wykład i projekt

Scalenia gruntów - GiK sem. 3 st. stacj. II st. - projekt

Seminarium dyplomowe GiK sem. 8 st. niest. I st. - ćwiczenia

  

Sylabusy - regulaminy przedmiotów są dostępne na stronie: https://ects.coi.pw.edu.pl/menu2/programy