Robert Łuczyński

Szkolenia

Dydaktyka

Publikacje

Usługi geodezyjne

Kontakt

  

REFERATY KONFERENCYJNE:

  

18.05.2024: prezentacja referatu: Łuczyński Robert "Od władania do własności - ewolucja w EGiB", udział w komitecie naukowym oraz współprowadzenie panelu dyskusyjnego pt. "Czy możliwe jest doprowadzenie do zgodności danych zawartych w EGiB ze stanem rzeczywistym i prawnym" w ramach XXIV KALISKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ na temat: ”Ocena funkcjonowania systemu katastralnego na tle innych rejestrów publicznych w aspekcie wiarygodności informacji o stanie prawnym i faktycznym nieruchomości”, Ostrów Wielkopolski (SGP - Oddział w Kaliszu)

  

25.05.2023: prezentacja referatu: Karabin M., Łuczyński R. "Problematyka udziału stron w czynnościach technicznych związanych z granicami działek ewidencyjnych i granicami nieruchomości", VI KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA KIERUNKI ROZWOJU I INNOWACJE W GEODEZJI I KARTOGRAFII, Ruda Różaniecka, 24 – 26 maja 2023 roku

 

08.12.2022: prezentacja referatu: Łuczyński R., Stańczuk-Gałwiaczek M.: "Problematyka gospodarowania zasobami wodnymi na potrzeby rolnictwa w województwie mazowieckim", Konferencja naukowa "Współczesne trendy w gospodarce nieruchomościami i katastrze", Warszawa, 08.12.2022.

   

13.09.2022: prezentacja referatu: Karabin Marcin (WGiK/ZKGN), Łuczyński Robert (WGiK/ZKGN) , "The Issues Regarding the Compliance of Data Contained in the Cadastre and Land Register in Poland", 2022, XXVII FIG Congress "Volunteering for the future - Geospatial excellence for a better living" 2022.

 

26.06.2019: prezentacja referatu: Łuczyński R., Wierzbowska A.: "Analiza przydatności archiwalnych materiałów geodezyjnych i kartograficznych do ustalenia zasięgu prawa własności nieruchomości", XXI Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich", Kraków, 26-28.06.2019.

 

07.06.2018: prezentacja referatu: Łuczyński R.: "Analiza procedury ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych", III Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych", Janów Lubelski 6-8 czerwca, 2018

  

20.06.2016: prezentacja posteru: Łuczyński R., Stańczuk-Gałwiaczek.M: "Problematyka ustalania przebiegu linii granicznych w postępowaniu scalenia gruntów", XX Ogólnopolska Konferencja Jubileuszowa z cyklu "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich", Puławy - Lublin, 20-22.06.2016.

  

27.11.2014: prezentacja posteru: Łuczyński R.: "Badania dokładności wyznaczania położenia punktów granicznych w aspekcie nowych zasad określania wartości atrybutu BPP", Konferencja naukowa  "Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami", Politechnika Warszawska, 27.11.2014.

 

03.09.2013: prezentacja referatu: Łuczyński R. "Geodetic and legal aspects of real property in the information area", GIS ODYSSEY 2013, Croatia 2nd to 6th of September 2013, Crikvenica & Krk.

  

27.05.2011: prezentacja referatu: Łuczyński R. "Historyczne i współczesne technologie pomiarowe w aspekcie potrzeb katastru nieruchomości", Sesja naukowo-techniczna z okazji Jubileuszu 90-lecia istnienia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Warszawa 27-28.05.2011.

  

06.09.2010: prezentacja referatu: Łuczyński R. "Borders of land parcels on aspect of cohesion of technologically - legal area", GIS ODYSSEY 2010, 3rd to 7th of September 2010, Geographic Information Systems Conference and Exhibition, Croatia: Brijuni, Istra & Pula.

  

28.05.2010: prezentacja referatu: Łuczyński R. „Propozycja technologii zapewniającej spójność przestrzeni technologiczno - prawnej granic działek w podziałach nieruchomości”, III Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów dziedziny Geodezja i Kartografia, Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków, 28-29.05.2010;

  

11.09.2009: prezentacja referatu: Łuczyński R.  "Problematyka ustalania przebiegu granic działek w katastrach wybranych krajów Unii Europejskiej", XIV Konferencja Naukowo - Techniczna z cyklu "Kataster Nieruchomości" na temat "Metody modernizacji ewidencji gruntów i budynków w świetle polityk europejskich", Kalisz, 10-11.09.2009; publikacja w zeszycie naukowym konferencji;

  

26.06.2009: prezentacja referatu: Łuczyński R. "Problematyka spójności przestrzeni technologiczno - prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów", XVII Ogólnopolska Konferencja "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich", Puławy 24-26.06.2009; publikacja w zeszycie naukowym konferencji;

  

05.06.2009: prezentacja referatu: Łuczyński R. "Dokumentacja geodezyjno - prawna w regulacjach stanów prawnych istniejących dróg", XX Sesja Naukowo - Techniczna z cyklu "Aktualne zagadnienia w geodezji" pod hasłem "Porządek geodezyjno - prawny warunkiem rozwoju gospodarczego", Nowy Sącz 4-6.06.2009; publikacja w zeszycie naukowym konferencji;

  

29.05.2009: prezentacja referatu: Łuczyński R. „Technologiczne i prawne aspekty wznawiania oraz ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych”, II Ogólnopolskie Seminarium Młodych Naukowców dziedziny Geodezja i Kartografia, Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego: Wrocław-Pawłowice, 29-30.05.2009;

  

23.09.2008: prezentacja referatu: Łuczyński R. „Granice działek w ewidencji gruntów i budynków w aspekcie wymagań współczesnego katastru nieruchomości”, III Konferencja Naukowo – Techniczna Doktorantów i Młodych Naukowców „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”, Politechnika Warszawska, 22-24 września 2008 roku; publikacja w zeszycie naukowym konferencji;

  

07.06.2008: prezentacja referatu: Łuczyński R. „Rozwiązania dotyczące ustalania granic działek w wybranych krajach Unii Europejskiej na tle wymagań współczesnego katastru nieruchomości”, Ogólnopolskie Seminarium Młodych Naukowców dziedziny Geodezja i Kartografia, Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Warszawa - Józefosław;

  

25.09.2007: prezentacja referatu: Łuczyński R. „Opracowania geodezyjno – prawne w świetle wymagań XXI wieku”, II Konferencja Naukowo – Techniczna Doktorantów i Młodych Naukowców „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”, Politechnika Warszawska, 24-26 września 2007 roku; publikacja w zeszycie naukowym konferencji;

  

02.06.2007: prezentacja referatu: Łuczyński R. „Granice działek w postępowaniu podziału nieruchomości”, Sesja Naukowa Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Warszawa - Józefosław

  

06.2006: prezentacja posteru: Łuczyński R. „Granice działek w typowych postępowaniach geodezyjno - prawnych”, Sesja Naukowa z okazji 85–lecia Wydziału Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska;