Robert Łuczyński

Szkolenia

Dydaktyka

Publikacje

Usługi geodezyjne

Kontakt

    

PUBLIKACJE NAUKOWE:

  

Karabin M., Łuczyński R. "The issue of parties participation in technical activities related to the boundaries of parcels", Reports on Geodesy and Geoinformatics, 2024, vol. 117, s.21-29. DOI:10.2478/rgg-2024-0003

 

Bielska A, redaktor. Profile regionalne Mazowsza. Diagnoza i propozycje zmian dla obszarów wiejskich. Warszawa; 2023 (Łuczyński R. "Identyfikacja elementów spowalniających rozwój rolnictwa wynikających ze struktury przestrzennej, własnościowej i użytkowania gruntów", str. 48-55).

  

Bielska, A., Łuczyński, R., Sajnóg, N., & Sobolewska-Mikulska, K. (2022). USE OF PUBLIC REGISTERS FOR SELECTED SOLUTIONS WITHIN THE SMART VILLAGES CONCEPT. GIS Odyssey Journal, 2(1), 25–37. https://doi.org/10.57599/gisoj.2022.2.1.25

 

Karabin M., Bakuła K., Łuczyński R.: "Verification of the Geometrical Representation of Buildings in Cadastre Using UAV Photogrammetry", Geomatics and Environmental Engineering, 2021, vol. 15, nr 4, s.81-99. DOI:10.7494/geom.2021.15.4.81 

 

Łuczyński R., Kotarba P. "Analysis of selected standards of floor area measurements on the example of office premises", Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2017”, 4th to 8th of September 2017, Trento – Vattaro, Italy, Conference proceedings, ISSN 2459-7619.

 

Karabin M., Karabin-Zych M., Łuczyński R.: "A cadastral map in Poland - the proposal based on analysis of cadastral maps in selected countries", w: Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Issue 22, Conference Proceedings, Volume 17. Geodesy and Mine Surveying, International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM, vol. 17, nr 22, 2017, ISBN 978-619-7408-02-7, ss. 11-18.

 

Łuczyński R, Stańczuk-Gałwiaczek M. "Issues concerning delimitation of boundaries in land consolidation" Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas. 2016;(IV/2/2016):1323–1335. (Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas). Publikacja w języku polskim: "Problematyka ustalania przebiegu linii granicznych w postępowaniu scalenia gruntów". 

  

Łuczyński R. "Model of cadastral map which presents boundary points and lines in terms of cohesion of technological and legal area", publikacja w "Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Conference Proceedings, Volume II, Geodesy & Mine Surveying, Photogrammetry & Remote Sensing", SGEM 2016, Bułgaria, str. 441-448, ISBN 978-619-7105-59-9

  

Łuczyński R. "Aktualne problemy katastru w Polsce", redakcja naukowa i współautorstwo monografii naukowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2015, ISBN: 978-83-7814-470-0.

  

Łuczyński R. "Procedure for conversion of the existing cadastre into cadastre which quarantees the cohesion of technological and legal area of boundary lines", współautorstwo monografii naukowej  "New chalenges for Land Information Systems in the light of European standards", 2015, Croatian Information Technology Society, GIS Forum, ISBN 978-953-6129-47-8, str. 39-48. Publikacja w języku polskim: "Propozycja procedury przekształcenia katastru w kataster spełniający warunki przestrzeni technologiczno – prawnej linii granicznych"

  

Łuczyński R. "Rozgraniczenia nieruchomości",  Łuczyński R. "Dokumentacja stanowiąca podstawę ustalania przebiegu granic", Łuczyński R., Stańczuk-Gałwiaczek M. "Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacja techniczna",  Łuczyński R. "Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi", Łuczyński R., Stańczuk-Gałwiaczek M. "Wznowienie znaków granicznych oraz wyznaczenie punktów granicznych" - rozdziały w  publikacji "Procedury prawno - geodezyjne w gospodarce gruntami na obszarach rolnych", 2015, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-338-3, str. 46-78.

  

Łuczyński R. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w aspekcie wymagań współczesnego katastru", rozdział w monografii naukowej "Gospodarka nieruchomościami i kataster", 2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-274-4, str.44-59.

 

Łuczyński R. "Geodetic and legal aspects of real property in the information area", współautorstwo monografii naukowej "Managment of real estate resources", 2013, Croatian Information Technology Society - GIS Forum, ISBN 978-953-6129-37-9, str. 67-84. Publikacja w języku polskim "Geodezyjne i prawne aspekty funkcjonowania nieruchomości w przestrzeni informacyjnej".

 

Łuczyński R. "Evolution of accuracy criteria concerning boundary point location in the cadastral data base in Poland", rozdział w monografii naukowej „GIS FORUM”; tytuł monografii: "GIS for Geoscientists"; ISBN HIZ 978-953-6129-34-8, Nacjonalna Knjiżnica, Zagreb 2012, str. 107-119. Publikacja w języku polskim: "Ewolucja kryteriów dokładnościowych położenia punktów granicznych w katastralnej bazie danych w Polsce".

 

Łuczyński R. "Model postępowania w pracach geodezyjnych związanych z określaniem przebiegu linii granicznych", Przegląd Geodezyjny Nr 4, 2012.

 

Łuczyński R. "Dokumentacja geodezyjno - prawna w regulacjach stanów prawnych istniejących dróg publicznych", Przegląd Geodezyjny Nr 12, 2010.

 

Łuczyński R. "Borders of land parcels on aspect of cohesion of technologically - legal area", Rocznik „GIS ODYSSEY 2010”, ISBN 953-6129-31-0, strony: 22-27. Publikacja w języku polskim: "Granice działek katastralnych w aspekcie spójności przestrzeni technologiczno - prawnej".

 

Łuczyński R. "Technologiczne i prawne aspekty wznawiania oraz ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych", Acta Scientiarum Polonorum seria Geodesia et Descripto Terrarum Nr 8 (3), 2009.

 

Łuczyński R. "Problematyka spójności przestrzeni technologiczno - prawnej w katastrach austriackim, czeskim i holenderskim", Przegląd Geodezyjny Nr 7, 2009.

 

Łuczyński R. "Granice działek w ewidencji gruntów i budynków w aspekcie wymagań współczesnego katastru nieruchomości", Przegląd Geodezyjny Nr 2, 2009.

 

Łuczyński R. "Granice działek w postępowaniu podziału nieruchomości", Przegląd Geodezyjny Nr 5, 2008.

 

Łuczyński R. "Badania stanów prawnych przy nabywaniu nieruchomości pod drogi krajowe", Przegląd Geodezyjny Nr 3, 2007.