Robert Łuczyński

Szkolenia

Dydaktyka

Publikacje

Polecam

Kontakt

    

 

PLANOWANE SZKOLENIA:

  

5.XII.2022, szkolenie zdalne  (SGP - Oddział w Kielcach):

"Analiza materiałów zasobu w aspekcie ich przydatności - przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, ustalaniu przebiegu granic nieruchomości oraz przy podziale nieruchomości - w świetle znowelizowanych standardów technicznych"

  

 

DOTYCHCZAS PRZEPROWADZONE SZKOLENIA:

  

54) 22.IX.2022, szkolenie zdalne (FS SZYMON):

"Analiza materiałów zasobu w aspekcie ich przydatności - przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, ustalaniu przebiegu granic nieruchomości oraz przy podziale nieruchomości - w świetle znowelizowanych standardów technicznych"

  

53) 24.VIII.2022, szkolenie zdalne (FS SZYMON):

"Rozgraniczenia nieruchomości oraz podziały nieruchomości - w postępowaniach administracyjnych"

  

52) 14.VII.2022, szkolenie zdalne (FS SZYMON):

"Procedury i dokumentacja w pracach geodezyjnych – zgłaszanie prac, analiza materiałów źródłowych, standardy techniczne wykonywania pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, kompletowanie, weryfikacja i przyjmowanie materiałów do zasobu – aktualne przepisy prawa, praktyka i orzecznictwo sądowe"

    

51) 30.V.2022, szkolenie zdalne (FS SZYMON):

"Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"

  

50) 16.V.2022, szkolenie zdalne (SGP - Oddział w Kielcach):

"Procedury i dokumentacja w pracach geodezyjnych – zgłaszanie prac, analiza materiałów źródłowych, standardy techniczne wykonywania pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, kompletowanie, weryfikacja i przyjmowanie materiałów do zasobu – aktualne przepisy prawa, praktyka i orzecznictwo sądowe"

 

49) 09.V.2022, szkolenie zdalne (FS SZYMON):

"Analiza materiałów zasobu w aspekcie ich przydatności - przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, ustalaniu przebiegu granic nieruchomości oraz przy podziale nieruchomości - w świetle znowelizowanych standardów technicznych"

 

48) 21.III.2022, szkolenie zdalne (FS SZYMON):

"Zasady wykonywania pomiarów oraz sporządzania, kompletowania i weryfikacji dokumentacji w pracach geodezyjnych z zakresu 1 i 2 uprawnień zawodowych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz nowych rozporządzeń wykonawczych"

  

47) 14.III.2022, szkolenie zdalne (SGP - Oddział w Warszawie):

"Analiza materiałów zasobu w aspekcie ich przydatności - przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, ustalaniu przebiegu granic nieruchomości oraz przy podziale nieruchomości - w świetle znowelizowanych standardów technicznych"

  

46) 19.II.2022, szkolenie zdalne (FS SZYMON):

"Rozgraniczenia i podziały nieruchomości"

  

45) 17.II.2022, szkolenie zdalne (FS SZYMON):

"Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"

  

44) 20.XII.2021, szkolenie zdalne dla nauczycieli (EDUART):

"Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w praktyce geodezyjnej"

  

43) 15.XII.2021, szkolenie zdalne (SGP - Oddział w Warszawie):

"Analiza materiałów zasobu w aspekcie ich przydatności - przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, ustalaniu przebiegu granic nieruchomości oraz przy podziale nieruchomości - w świetle znowelizowanych standardów technicznych"

 

42) 29.XI.2021, szkolenie zdalne dla nauczycieli (EDUART):

"Gospodarka nieruchomościami – praktyczne zastosowanie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych"

 

41) 22.XI.2021, szkolenie zdalne dla nauczycieli (EDUART):

"Podziały nieruchomości"

  

40) 15.XI.2021, szkolenie zdalne dla nauczycieli (EDUART):

"Wybrane aspekty wykonywania pomiarów, sporządzania i kompletowania dokumentacji w pracach geodezyjnych"

  

39) 27.X.2021, szkolenie zdalne (MWINGiK):

"Analiza materiałów zasobu w aspekcie ich przydatności do określania położenia punktów granicznych i przebiegu granic działek ewidencyjnych"

 

38) 23.IX.2021, szkolenie zdalne (SGP - Oddział w Warszawie):

"Zasady wykonywania pomiarów oraz sporządzania, kompletowania i weryfikacji dokumentacji w pracach geodezyjnych z zakresu 1 i 2 uprawnień zawodowych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz nowych rozporządzeń wykonawczych"

 

37) 09.IX.2021, Fojutowo (SGP - Oddział w Bydgoszczy):

"Zmiany w ustawodawstwie geodezyjnym" - Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli

 

36) 01.VII.2021, szkolenie zdalne (AKATE):

"Interpretacyjne i praktyczne problemy sporządzania opracowań geodezyjnych"

 

35) 24.VI.2021, szkolenie zdalne (SGP - Oddział w Warszawie):

"Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"

 

34) 22.IV.2021, szkolenie zdalne (CPI):

"Wybrane aspekty wykonywania pomiarów, sporządzania i kompletowania dokumentacji w pracach geodezyjnych z zakresów 1 i 2 uprawnień zawodowych"

 

33) 29.III.2021, szkolenie zdalne (FS SZYMON):

"Podziały nieruchomości"

  

32) 25.III.2021, szkolenie zdalne (FS SZYMON):

"Rozgraniczenia nieruchomości, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia położenia punktów granicznych"

 

31) 06.III.2021, szkolenie zdalne (FS SZYMON):

"Wybrane aspekty wykonywania pomiarów, sporządzania i kompletowania dokumentacji w pracach geodezyjnych z zakresów 1 i 2 uprawnień zawodowych"

  

30) 22.I.2021, szkolenie zdalne (FS SZYMON):

"Podziały nieruchomości"

  

29) 15.I.2021, szkolenie zdalne (FS SZYMON):

"Rozgraniczenia nieruchomości, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia położenia punktów granicznych"

 

28) 18.XII.2020, szkolenie zdalne (FS SZYMON):

"Podziały nieruchomości"

 

27) 11.XII.2020, szkolenie zdalne (FS SZYMON):

"Rozgraniczenia nieruchomości, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia położenia punktów granicznych"  

 

26) 09.XII.2020, szkolenie zdalne (CPI):

"Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych - rozgraniczenia i podziały nieruchomości - praktyczne przykłady, orzecznictwo sądowe"

  

25) 04.XII.2020, szkolenie zdalne (SGP - Oddział w Warszawie):

"Wybrane aspekty sporządzania dokumentacji do celów prawnych – fundamenty teoretyczne, praktyczne przykłady i orzecznictwo sądowe"

 

24) 20.XI.2020, szkolenie zdalne dla pracowników RDLP w Radomiu:

"Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia wykonawcze – wiedza i praktyka. Prace geodezyjne na styku LP"

  

23) 3-4.IX.2020, Smardzewice (FS SZYMON):

"Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia wykonawcze – nowy stan prawny od 22 sierpnia 2020 roku – zmiany w Prawie budowlanym - od 19 września 2020 roku"

  

22) 31.VIII.2020, Warszawa (FS SZYMON):

"Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia wykonawcze – nowy stan prawny od 22 sierpnia 2020 roku - dla geodetów wykonawców i służby geodezyjnej i kartograficznej"

 

21) 22.VII.2020, Białystok (FS SZYMON):

"Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia wykonawcze – nowy stan prawny od 31 lipca 2020 roku - dla geodetów wykonawców i służby geodezyjnej i kartograficznej"

  

20) 21.VII.2020, Toruń (FS SZYMON):

"Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia wykonawcze – nowy stan prawny od 31 lipca 2020 roku - dla geodetów wykonawców i służby geodezyjnej i kartograficznej"

 

19) 17.XII.2019, Poznań (FS SZYMON):

"Geodezyjne opracowania do celów prawnych - wykonawstwo i weryfikacja - wiedza i praktyka"

 

18) 26.XI.2019, Wrocław (FS SZYMON):

"Geodezyjne opracowania do celów prawnych - wykonawstwo i weryfikacja - wiedza i praktyka"

 

17) 29.X.2019, Rzeszów (FS SZYMON):

"Harmonogramy oraz zasady sporządzania dokumentacji technicznej w praktyce dotyczącej typowych prac geodezyjnych. Weryfikacja operatów technicznych."

 

16) 08.VII.2019, Kraków (FS SZYMON):

"Rozgraniczenia i podziały nieruchomości"

   

15) 13.V.2019, Białystok (FS SZYMON):

"Rozgraniczenia i podziały nieruchomości"

      

14) 08.IV.2019, Toruń (FS SZYMON):

"Harmonogramy oraz zasady sporządzania dokumentacji technicznej w praktyce dotyczącej typowych prac geodezyjnych. Weryfikacja operatów technicznych."

  

13) 01.IV.2019, Opole (FS SZYMON):

"Weryfikacja i przyjmowanie materiałów geodezyjnych do PZGiK. Operat techniczny i standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych. Praktyczne aspekty stosowania prawa."
   

12) 25.II.2019, Radom (FS SZYMON):

"Rozgraniczenia i podziały nieruchomości"

   

11) 12.II.2019, Katowice (FS SZYMON):

"Weryfikacja i przyjmowanie materiałów geodezyjnych do PZGiK. Operat techniczny i standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych. Praktyczne aspekty stosowania prawa."

  

10) 28.I.2019, Warszawa (FS SZYMON):

"Weryfikacja i przyjmowanie materiałów geodezyjnych do PZGiK. Operat techniczny i standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych. Praktyczne aspekty stosowania prawa."

  

9) 17.XII.2018, Łódź (FS SZYMON):

"Weryfikacja i przyjmowanie materiałów geodezyjnych do PZGiK. Operat techniczny i standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych. Praktyczne aspekty stosowania prawa."

   

8) 21.VI.2018, Warszawa (SGP - Oddział w Warszawie):

"Podziały nieruchomości – procedury i dokumentacja geodezyjna w postępowaniach administracyjnych, sądowych oraz dotyczących nieruchomości rolnych i leśnych

   

7) 19.IV.2018, Warszawa (SGP - Oddział w Warszawie):

"Geodeta na miedzy – procedury „graniczne” w teorii i praktyce

  

6) 06.III.2018, Jedlnia Letnisko:

"Procedury i dokumentacja geodezyjna związana z określeniem przebiegu linii granicznych i położenia punktów granicznych" dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

  

5) VI-VII.2017, Warszawa (SGP - Oddział Główny):

Koordynacja cyklu szkoleń n. t.:

"Prawo geodezyjne i kartograficzne" oraz "Ewidencja gruntów i budynków" dla pracowników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Przeprowadzenie cyklu szkoleń n. t.:

"Procedury związane z ustalaniem przebiegu linii granicznych i regulowaniem stanów prawnych nieruchomości".

  

4) 23.III.2017, Warszawa (SGP - Oddział w Warszawie):

"Procedury i dokumentacja geodezyjna związana z określaniem przebiegu linii granicznych i położenia punktów granicznych".
 

3) 06.II.2017, Jedlnia Letnisko:

"Procedury i dokumentacja geodezyjna związana z określeniem przebiegu linii granicznych i położenia punktów granicznych" dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

   

2) 09.IX.2013, Warszawa:

"Warsztaty zarządzania pasem drogowym" dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

  

1) 15.VI.2012, Sępólno Krajeńskie:

"Zmiany w przepisach z zakresu geodezji i kartografii" dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.